2008-08-20

Βυνίλιο.... αν περάσεις πιές καμιά μπύρα στην υγειά μας!

Βυνίλιο....

...αν περάσεις πιές καμιά μπύρα στην υγειά μας!


1 comment:

Μενεξεδιά said...

μες την καρδιά μου το έχω αυτό το μαγαζί αχ αχ :(

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...
set fire in whatever burns you or ruins your soul....