2011-02-13

όΝΕΙΡΑ ΣΠίΡΤΑ...

ΒΡέΧΕΙ ΣΤΟ ΣΠίΤΙ
ΚΙ Η ΣΤέΓΗ ΣΥΝΡΤΙΒάΝΙ ΦΑΝΤάΖΕΙ

ΑΣΤέΡΙΑ ΚΡΥΜΜέΝΑ
ΣΤΙς ΤΣέΠΕς ΣΚΙΣΜέΝΟΥ ΤΖίΝ

έΝΑ ΚΑΠέΛΟ ΜΟΝάΧΑ
ΚΡΑΤάΕΙ ΤΙΣ ΣΚέΨΕΙς Σ' ΕΥΘΕίΑ ΤΡΟΧΙά

ΦΕΓΓάΡΙΑ ΑΠΟ ΛάΣΠΗ
ΠΛΑΓΙάΖΟΥΝ ΤΑ ΒΡάΔΙΑ ΚΟΝΤά ΣΟΥ

ΤΡΩΚΤΙΚά ΣΤΑ ΒΙΒΛίΑ
ΜΑΣΟΥΛάΝΕ ΚΑΙ ΦΤύΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝώΣΗ

ΓΝώΜΕς ΠΟΥΤάΝΕς
όΠΟΥ ΦΥΣάΕΙ ΚΑΛύΤΕΡΑ ΠάΝΕ

ΚΑΡΑΒάΚΙ ΑΠό ΛάΘΗ
ΣΤΟ ΝΑΥάΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕ ΣέΡΝΕΙ

ΑΓΑΠΗΜέΝΑ ΠΡόΣΩΠΑ
ΓΕΜάΤΑ ΡΥΤίΔΕς ΚΑΙ άΓΧΗ

ΤόΣΑ ΣΤΡέΜΜΑΤΑ ΦΡάΟΥΛΕς
ΚΡΥΜΜέΝΑ ΣΤΟ ΣΤΕΝό ΣΟΥ ΣΥΡΤάΡΙ

ΚΟΥΤάΒΙ Η ΚΑΡΔΙά ΣΟΥ
ΠΟΝάΕΙ ΑΚΌΜΑ όΤΑΝ ΑΚΟύΕΙ ΓΙ' ΑΓάΠΗ

όΝΕΙΡΑ ΣΠίΡΤΑ
ΠΟΥ ΣΒήΝΟΥΝ όΤΑΝ ΦΥΣάΕΙ ΠΟΛύ

No comments:

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...
set fire in whatever burns you or ruins your soul....