2011-02-13

ΠΛΗΓές ΜΕ ΜέΛΙ
ΜΙΑ ΚΑΡΔΙά ΣΥΜΠΑΓής
ΛΑΤΟΜΕίΟ ΜΕ ΠέΤΡΕς
ΣΑΝ ΛΟΥΛΟύΔΙ ΛΙΩΜέΝΟ
ΑΠό ΠέΤΣΙΝΕς ΜΠόΤΕς

ΛέΞΕΙς ΜΙΣές ΣΦΗΝΩΜέΝΕς
ΣΕ ΤΣΙΓάΡΟ ΒΑΡύ
ΜΙΑ ΝύΧΤΑ ΠΟΥ ΤΡέΜΕΙς
ΣΑΝ Ο ήΛΙΟς ΠΝΙΓΕί

ΤΙ ΓΥΡΕύΕΙς ΔΕΝ ΞέΡΕΙς
Ο ΧΡόΝΟς ΜΑς ΘάΒΕΙ
ΜΕ ΤΣΙΜέΝΤΟ ΠΥΧΤό
ΣΕ ΜΙΑ ΘάΛΑΣΣΑ άΔΕΙΑ

ΚΟΥΡΤίΝΑ Η ΜΝήΜΗ
ΤΟ ΤώΡΑ ΣΟΥ ΚΡύΒΕΙ
ΤΑ ΦΘΗΝά όΝΕΙΡΑ ΣΟΥ
ΣΤΟ ΣΚΟΤάΔΙ ΚΡΑΤά

Η ΚΑΡΔΙά ΣΟΥ ΧΑΡΤί
ΜΕ ΜΕΛάΝΙ ΒΑΜΜέΝΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ έΧΕΙ ΠΙΑ ΧώΡΟ
ΝΑ ΓΡάΨΕΙ ΝέΑ ΖΩή

ΑΝ ΓΥΡίΣΕΙς ΣΕΛίΔΑ
ΤΟ ΚΕΝό ΣΟΥ ΘΑ ΒΡΕίς
ΠΛΗΓές ΜΕ ΜέΛΙ ΓΕΜάΤΕς
ΔΕ ΜΠΟΡΕίς ΝΑ ΚΡΥΦΤΕίς

No comments:

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...
set fire in whatever burns you or ruins your soul....