2011-02-13

Η ΑΛίΚΗ ΤΙΣ ΝύΧΤΕς....
Η ΑΛίΚΗ ΤΙΣ ΝύΧΤΕς
ΚΟΥΒΑΛάΕΙ ΜΙΑ ΛύΠΗ.

ΤΗΝ ΣΠΡώΧΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡύΒΕΙ
ΚάΤΩ ΑΠ' ΤΟ ΜΑΞΙΛάΡΙ

ΜΑ ΣΑΝ ΑΠΟΚΟΙΜΙέΤΑΙ
ΑΥΤή ΜΕΓΑΛώΝΕΙ ΣΑΝ ΜΑΝΙΤάΡΙ

ΤΗς ΤΡώΕΙ ΤΟ ΓέΛΙΟ
ΚΑΙ ΓΕΝΝάΕΙ ΣΚΟΤάΔΙ

ΣΕ ΠΗΓάΔΙ ΤΗΝ ΡίΧΝΕΙ
ΜΕ ΑΛάΤΙ ΚΑΙ ΘΕΙάΦΙ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝίΓΕΙ ΟΛΟέΝΑ
Η ΑΝάΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ έΧΕΙ ΝΑ ΠάΡΕΙ.

Η ΑΛίΚΗ ΤΙς ΝύΧΤΕς
ΚΟΥΒΑΛάΕΙ ΜΙΑ ΦΡίΚΗ

ΤΗΝ ΣΠΡώΧΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡίΧΝΕΙ
έΞΩ ΑΠό ΤΟΝ ΦΕΓΓίΤΗ

ΑΠ' ΤΑ όΝΕΙΡΑ ΓΛΥΣΤΡάΕΙ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠίΤΙ ΜΟΥ ΦΤάΝΕΙ

ΣΤΟ ΚΡΕΒάΤΙ ΜΟΥ ΜΠΑίΝΕΙ
ΣΑΝ ΠΑΙΔί ΦΟΒΙΣΜέΝΟ

ΤΟΝ ύΠΝΟ ΣΤΟΛίΖΕΙ
ΜΕ ΕΦΙάΛΤΕς ΝΤΥΜέΝΟ

Η ΑΛίΚΗ ΤΙς ΝύΧΤΕς
ΤΟ όΝΟΜΑ ΣΟΥ ΦΩΝάΖΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΧέΡΙ ΣΟΥ ΨάΧΝΕΙ
ΝΑ ΚΡΑΤήΣΕΙ ΣΦΙΧΤά.

No comments:

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...

βάλε φωτιά σ" ό,τι σε καίει, σ" ό,τι σου τρώει την ψυχή...
set fire in whatever burns you or ruins your soul....